KOOL LASTELE ALATES 4 ELUAASTAST
IZUM KOOL
ÕPIME JA KASVAME KOOS!
ASUTATUS AASTAST 2023
Võru 11, Tallinn

Diana

+372 514 97 76

Ehk soojuse, mugavuse ja usalduse õhkkond, mida täiendavad erinevad asjad ja mängumaterjalid. Suur maailm, mis koosneb lahketest, armastavatest inimestest, kellel on huvitav uurida, leiutada, luua ja avastada ümbritsevat maailma ja iseennast.
Mida saab valida? ABCkool annab võimalust valida nii tegevusi ja materjale, kui ka objekte, vorme ja tingimusi. Sellised ruumid, nagu raamatukogu, töökoda, labor, teater, galerii jms annavad inimesele võimalust valida, testida ja rakendada oma võimeid, toetada iseseisvust, algatusvõimet, uudishimu ja loovust.
Vabadus, milles osalejad teevad iseseisvalt (või nende poolt valitud abilistega) otsuseid selle kohta, mida ja miks nad teevad, väljendavad oma mõtteid ja arvamusi, kujundavad huvisid, on teadlikud oma võimetest, saavad iseennast aru, oma rollist ümbritsevas maailmas ning aitavad oma kaaslasi. Nad tegelevad sellega, mis pakub huvi rikkumata teiste inimeste vabadust.
АTMOSPHERE (atmosfäär)
BIG CHOICE (suur valik).
CONSIDERABLE FREEDOM (oluline vabadus).
KOOLI
CONSIDERABLE FREEDOM
(oluline vabadus).
MEIE KOOLI MISSIOON:

VABADUSEGA KASVATUS!
- õppimine IZUM koolis on alternatiiv formaalsele haridusele
- see on ennekõike huvitav elu, reaalsusega suhtlemise tööriistade leidmine, ümbritseva maailma ja iseenda uurimine selles maailmas. Tunne ja arusaam, et: "Ma ei ela asjata!".
- absoluutselt kõik IZUM-koolis olevad inimesed säilitavad uudishimu kõige ümbritseva vastu, õpivad valima, suhtlema reaalsusega erinevates vormides, omandama erinevaid oskusi ja liikuma edasi.
- pole vaja otsida “korralikku” lasteaeda, siis “korralikku” kooli ja pärast seda - täiendavaid ringe ja stuudioid.
- IZUM kool võimaldab täielikku õppetsüklit, mis sisaldab alusharidust, ettevalmistust, tugevaid alg- ja keskkooli (põhi)astmeid, täiendavat haridust, ja huviharidust ning -tegevust
- pakutakse lisavõimalust: puhkus koolivaheajal laagrites
- ERASMUS+ programmi raames toimuvad rahvusvahelised noorteprojektid on integreeritud kooli õppekavasse
- see on eksperiment kaasaegse õppimisruumi uue mudeli loomisel, milles kõik formaadid, lähenemisviisid, meetodid ja õpetamistehnikad on tihedalt seotud
- see on koht, kus saame ühendada kogu oma 30-aastase töökogemuse laste ja noortega mitteformaalse hariduse valdkondades (huvitegevused, linnasisese ja -välise puhkuse korraldamine, projektitegevused, täiskasvanute haridus)
- see on suurepärane võimalus luua koht, mis inspireerib, aitab inimestel saavutada kindlustunnet oma huvides
- on veel üks võimalus õpetada inimesi üksteisega suhtlema ja valmistada neid ette selleks, mida nad hilisemas elus kõige rohkem teha tahavad
Õpilasele:
Perekonnale:
Meile:
MILLEKS on vaja IZUM kooli?
Loome inimestele kohta, kus on tähtis mitte õppimine, vaid isiku areng, kus inimesed saavad olla tõeliselt vabad ja õnnelikud!
MEIE KOOLI VISIOON:
KOOLI ERIPÄRAD:
koolis ei helise kell, keegi ei kiirusta ning kõik teavad, miks, kuhu ja millal peab minema

keegi ei tõsta häält ega mõista hukka vigade pärast: neid analüüsitakse ja pannakse kogemuse pagasi

mitteformaalne lähenemine õppimisele / alternatiivne õppimine

ei hinnata tehtud töö 5-punktilise skaala põhjal (kuni 6 klassini kasutatakse sõnalist hindamist)

kooli võetakse vastu mitte 7-aastased, vaid juba 4-aastased
ei ole kodutöid: selle tegemiseks pole lihtsalt aega, sest peale põhiaineid on aeg valikaineteks (täiendõppe ja huvitegevuse programmi raames), projektides osalemiseks (Noorteklubi raames) aga suvel saab aktiivselt puhata linnavälises laagris

õppimine toimub mitte klassides, vaid ruumides: keskkond, kus inimesel on mugav ja kus ta saab olla tema ise

keegi ei võrdle teiste inimeste õnnestumistega, on vaid õpilase enda võidud ja saavutused

õppeprotsess toimub kolmes keeles: eesti, vene ja inglise
“Kui inimene on vaba, siis tal tekkib eneskindlus. Ja siis saab ta kõigega hakkama.”
IGAKS PÄEVAKS

Põhjus nr 1 – õppimine erinevates keeltes
Pakume kolmekeelset haridussüsteemi.
Koolitus toimub kolmes keeles: eesti, vene ja inglise keeles.


Põhjus number 2 - täielik haridustsükkel lapsele vanuses 4-16 eluaastat
Pere EI PEA otsima algul “korralikku” lasteaeda, siis “korralikku” kooli ja lisaks veel klubisid või stuudioid. IZUM kool annab täisõppetsükli, mis sisaldab alusharidust, ettevalmistust, tugevaid alg- ja kesk- (põhi) ETAPPE, täiendavat haridust ja huvitegevust. Treeningprogramm on mõeldud lastele vanuses 4 kuni 16 aastat.

Põhjus number 3 – oleme asjakohased ja kaasaegsed
Õpime ja kasvame koos. Kõik osalejad on samal tasemel, võrdsetes tingimustes, ja alati võrdsed. See on uurimise, teabe otsimise, teadmiste ja avastamise protsess tihedas suhtluses õppeasutuse, perekonna, ümbritseva maailma, trendide, edusammude ja ajaga.

Põhjus nr 4 – isiklik areng
Iga INIMENE on isiksus. IZUM koolis on loodud turvaline keskkond isiklikuks arenguks.

Põhjus nr 5 – IZUMil on huvitav kooliväline programm
Meie õpilaste kinnisideeks EI OLE ainult õppimine. Neil on võimalus teha enamat kui lihtsalt õppida. Noorte- ja huvitegevuse raames pakutakse ringe, stuudioid, huviklubisid, projekte. Lisaks ka puhkus linna-, linnavälises- või projektilaagris. Moodulõpe "Metsakoolis" Tammispea puhkekülas

Põhjus nr 6 – IZUMis kujundame koos õppeprotsessi. Meie haridus aitab omandada eluks vajalikke pädevusi ja teadmisi edasiõppimiseks.
33%+33%+33%+1% =100%
eesti
keel
vene
keel
inglise
keel
muu
keel
edu
6 PÕHJUST IZUM KOOLI VALIMISEKS ENDA LAPSELE
MISSIOON + VÄÄRTUSED + VISIOON =
MEIE
VÄÄRTUSED
INIMESE VÄÄRTUS
Usume, et iga inimene on ainulaadne ja tal on õigus oma arvamusele, ainulaadsele lähenemisele ja oma individuaalsele arenguteele.

VÕRDSUS
Austame võrdsust, kuna kõik inimesed on seaduse ees võrdsed ning kedagi ei tohi diskrimineerida soo, rassi, rahvuse ega usutunnistuse alusel.

KOOSTÖÖ
Loome koostööruumi kõigi protsessis osalejate vahel võrdselt.

AVATUS JA USALDUS
Loome turvalise ja usaldusliku keskkonna, kus osalejad saavad vabalt oma mõtteid ja tundeid väljendada.

ISESEISVUS JA VASTUTUS
Aitame osalejatel arendada nende iseseisvust ja vastutust oma tegude eest.

LOOVUSE ARENG
Eelistame loovat lähenemist õppimisele ja loome tingimused loominguliste võimete arendamiseks.

AUSTUS TEISTE KULTUURIDE JA ARVAMUSTE EEST
Austame teisi kultuure ja arvamusi, loome harmoonilise ja üksteist mõistva keskkonna.

MEIE VÄÄRTUSED
kursused
noorsootöö
+
laagrid
+
huvikool
+
+
kool
=
Avastab, et õppida on huvitav
kannaTAmatult OOTAB TUNDIDE
ALGUST
OSALEB SOOVITUD
ÕPINGUTE VALIMISEL
LEIAB VÄLJUNDI ENDA
LOOMINGULE JA HUVIDEKE
ARMASTAB JA AUSTAB INIMESI
INIMENE MEIE KOOLIS:
Võru 11, Tallinn
Lasnamäe Huvikool MTÜ
Tere tulemast!
OK