DiscoverEU
by Active Youth
[ENG]
"DiscoverEU by Active Youth" is a project conducted under the DiscoverEU Inclusion program, funded by the Erasmus+ program.

Within this initiative, a group of 5 young individuals, aged 18, accompanied by a leader, had the opportunity to travel to European countries by train entirely free of charge. The participants independently planned their route and, over the course of 10 days, visited countries such as Latvia, Lithuania, Germany, Czech Republic, Austria, and Poland.

They immersed themselves in the cultural diversity and interacted with people of different nationalities, forming their impressions of the visited countries and breaking down pre-existing stereotypes. The young participants enhanced their communication and teamwork skills, gained numerous positive experiences, and learned to overcome challenges during independent travel.

After completing the journey, the participants analyzed their experiences and compiled a guide detailing their route with tips, which is available on our website.

For the participants, this was an invaluable experience of independent travel that acquainted them with the diversity of European countries and taught them not to fear stepping out of their comfort zones and making independent decisions.


[RUS]
«DiscoverEU by Active youth» - проект, который проводился в рамках программы DiscoverEU inclusion при финансировании программы Erasmus+.

В рамках данной программы группа из 5 молодых людей 18 лет в сопровождении лидера смогла посетить европейские страны на поезде совершенно бесплатно. Ребята самостоятельно разработали маршрут и в течение 10 ней смогли посетить такие страны как: Латвия, Литва, Германия, Чехия, Австрия и Польша.

Молодые люди ознакомились с культурным разнообразием и
людьми разных национальностей, смогли составить свое впечатление о посещенных странах и разрушить сложившиеся ранее стереотипы, улучшили коммуникативные навыки и навыки работы в команде, получили множество положительных эмоций и научились справляться с трудностями во время самостоятельного путешествия.

После завершения поездки, участники проанализировали полученный опыт и составили гайд по пройденному маршруту с советами, с которым вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Для ребят это был бесценный опыт самостоятельного путешествия, который познакомил из с разнообразием европейских стран, а также научил их не бояться выходить из зоны комфорта и принимать самостоятельно решения.

[EST]
"DiscoverEU by Active youth" on projekt, mida viidi läbi programmi DiscoverEU inclusion raames Erasmus+ programmi toetustega.

Selle algatuse raames sai rühm 5 noort, vanuses 18 aastat, saatjaga juhi, võimaluse reisida Euroopa riikidesse rongiga täiesti tasuta. Osalejad koostasid iseseisvalt oma marsuudi ja külastasid 10 päeva jooksul riike nagu Läti, Leedu, Saksamaa, Tšehhi, Austria ja Poola.

Nad sukeldusid kultuuride mitmekesisusesse ning suhtlesid erinevate rahvuste esindajatega, kujundades oma arvamust külastatud riikidest ja lõhkudes varasemaid stereotüüpe.
Noored osalejad tegid paremaks oma suhtlemis- ja meeskonnatöö oskusi, saavutasid mitmeid positiivseid kogemusi ning õppisid iseseisva reisimise ajal raskustega toime tulema. Pärast reisi lõppu analüüsisid osalejad oma kogemusi ja koostasid marsuudi kohta juhendi koos soovitustega, mis on saadaval meie veebisaidil.

Osalejatele oli see hindamatu kogemus iseseisvast reisimisest, mis tutvustas neile Euroopa riikide mitmekesisust ning õpetas mitte kartma mugavustsoonist väljumist ja iseseisvaid otsuseid vastu võtma.

Guide book/ Juhendraamat/ Путеводитель
VIDEO
INSTAGRAM
© IZUM 2023
Noorteklubi Active MTÜ